Triin Vihalemm

Talentide partner, Nortal

Triin Vihalemm on Tartu Ülikooli kommunikatsiooniuuringute professor. Sündinud 1968, õppinud Tartu Ülikoolis ajakirjandust (BA), sotsioloogiat (MA) ja kommunikatsooni (PhD). Triinu peamiseks uurimishuviks on sotsiaalne muutus ning kommunikatsiooni roll muutuste protsessides. Triin on mh uurinud kollektiivset identiteeti, igapäevaste harjumuste ümberkujunemist/kujundamist, samuti tervisekommunikatsiooniga seotud teemasid.

Ülemiste City 2024 I info@mainorulemiste.ee | Kodulehe tegi Digituul